Aviacijos pramonės rinkos lyderis Rytų Europoje

FL Technics

Apie FL Technics projektą

Projekto tikslai

Sukurti įrankius ir paruošti mokymo programą, padedančią FL Technics vadovams geriau suprasti pagrindinius įmonės strateginius tikslus, projektų kryptis, finansinius rodiklius ir rinkos ypatybes, įsigilinti į įmonės veiklą bei greitai priimti reikiamus sprendimus tiek mokymo metu vykstančiame verslo modeliavime, tiek realybėje.

Sprendimas

Siekdami rezultatų per trumpiausią įmanomą laiką, sukūrėme realistišką stalo (t.y. ne elektroninę) verslo simuliaciją, atspindinčią būtent FL Technics verslo situaciją. Tai padėjo dalyviams greitai atpažinti tipines verslo situacijas, ieškoti būdų joms išspręsti ir teikti pasiūlymus vadovams, ką reikėtų patobulinti bendrovės veikloje.

Rezultatai

Apmokytų dalyvių skaičius 

Per 2014 – 2018 metus programose dalyvavo per 300 specialistų ir vadovų.

Kliento vertinimas

CESIM simuliacinio modelio pagalba visi įmonės darbuotojai turėjo galimybę simuliuoti įmonės valdymą ir patys priimti sprendimus. Įmonės darbuotojai turėjo puikią galimybę pabūti aukščiausio lygio vadovais bei tiesiogiai prisiliesti prie verslo valdymo. Darbuotojai suprato kaip įvairūs sprendimai įtakoja tolimesnę įmonės raidą. Cesim simuliacinio modelio pagalba mums tapo lengviau komunikuoti darbuotojams strateginius tikslus ir tolimesnes įmonės vystymosi kryptis. 

-Žilvinas Lapinskas, Generalinis direktorius

Viena didžiausių telekomunikacijų operatorių Rusijoje ir Baltarusijoje

MTS

Apie MTS projektą

Projekto tikslai

Rusijos telekomunikacijos rinkos lyderis siekė per trumpą laiką suteikti svarbiausius verslo valdymo įgūdžius regioninių padalinių aukščiausio lygmens vadovams. Tam klientas norėjo sukurti 8 dienų trukmės Mini-MBA tipo mokymo programą ir pasitelkė bendroves Cesim bei Ernst & Young.

Sprendimas

Norėdami išlaikyti vadovų dėmesį ilgą laiką, turėjome juos sudominti. Todėl apjungėme 3 dienų telekomunikacijų verslo modeliavimą ir 5 dienas paskaitų. Programos pradžioje leidome dalyviams vieną dieną savarankiškai dirbti, klysti ir iškelti sau klausimus. Prabėgus savaitei teorinių paskaitų, įgytas žinias per dvi modeliavimo dienas perkėlėme į verslo aplinką, taip užtikrindami tiesioginį jų pritaikymą praktikoje.

Rezultatai

Apmokytų dalyvių skaičius 

Per 5 metus MTS organizuojamose programose dalyvavo per 500 vadovų.

Kliento vertinimas

Mes pasirinkome Cesim verslo simuliacijos pagrindu paruoštą programą tam, kad suteiktume vadovams galimybę patiems iš anksto pragyventi pokyčius, kurie jų laukia, ir tokiu būdu sukūrėme “neišvengiamumo” jausmą.

-Oksana Kucharchiuk, Korporativinio MTS universiteto direktorė

Didžiausias mažmeninis bankas Rusijoje

Home Credit Bank

Apie Home Credit Bank projektą

Projekto tikslai

Rusijos mažmeninės bankininkystės rinkos lyderis siekė didinti verslo sprendimų kokybę ugdant svarbiausius savo darbuotojus, suteikiant jiems platesnį, tarpfunkcinį požiūrį, plečiant verslo supratimą.  Mokymai buvo skirti vidutinės ir aukštesnės grandžių vadovams.

Sprendimas

Sukūrėme 3 dienų programą (Verslo simuliaciją SimBank kartu su praktinėmis diskusijomis ir teoriniais intarpais). Programos dėka, dalyviai galėjo per trumpą laiką pajusti valdymo sprendimų pasekmes konkurencingoje aplinkoje ir mokytis iš savo ir „konkurentų“ klaidų.

Rezultatai

Apmokytų dalyvių skaičius 

Per 4 metus apmokėme 450 vadovų. Mokymai vyko 15-oje banko padalinių.

Kliento vertinimas

Programos dalyviai turi galimybę susisteminti, pagilinti žinias ir įsisavinti praktinius verslo įrankius apie finansines ataskaitas, rizikas, o taip ugdyti mąstymo principus, kurie lemia geresnius rezultatus versle.

-Liubov Shashkova, Mokymų projekto vadovė

Gaiviųjų gėrimų lyderis Rusijoje ir Eurazijos regione

Coca Cola HBC Eurasia

Apie COCA-COLA projektą

Projekto tikslai

Coca Cola HBC Eurasia rūpinasi vadovų, bei įvairių funkcijų (finansų, marketingo, logistikos) specialistų kompetencijų ugdymu. Tuo tikslu kompanija sukūrė mokymo programą “LDP” (Leadership Development Program), realizuojamą mini-MBA formatu. Cesim 2 dienų Strateginio įmonės valdymo ir verslo efektyvumo modulis (Verslo simuliacija Cesim Global Challenge kartu su teoriais intarpais ir praktinėmis diskusijomis) yra viena iš Coca Cola HBC Eurasia sukurtos programos dalių.

Sprendimas

Norėdami išlaikyti dalyvių dėmesį, turėjome juos sudominti. Todėl apjungėme 2 dienų strateginį verslo modeliavimo modelį ir įdėjome teorines dalis apie strategiją, jos svarbą, pasiekimo būdus. Teorines žinias dalyviai turėjo galimybę iš karto išbandyti praktinėje verslo aplinkoje, kurį užtikrino verslo simuliaciją, taip užtikrindami tiesioginį jų pritaikymą praktikoje. Dalyviai turėjo galimybę klysti, eiti savo numatytu keliu, taisyti klaidas, iš jų mokytis.

Rezultatai

Apmokytų dalyvių skaičius 

Per 6 metus apmokėme 220 vadovų ir finansų, marketingo, logistikos specialistų.

Kliento vertinimas

Teorijos apjungimas su praktiniu modeliavimu, galimybė iš karto dalyviams priimti vieną ar kitą sprendimą ir matyti sprendimų rezultatus – visa tai lėmė mūsų pasirinkimą jau 6 metus dirbti su Cesim komanda.

-Tamara Kinunen, Vyresnioji talentų ugdymo ekspertė