Strategijos sąvoka atsirado gana seniai. Strategijos visais laikais mokytasi karo mokyklose, ją rengė ir rengia generaliniai štabai, o įgyvendina mūšiuose karvedžiai. XX a. pradžioje strategija pradėta naudoti įmonių ir organizacijų valdymui. Gerai parengta strategija sudaro prielaidas organizacijai sėkmei.

Tačiau, net pati geriausia strategija nuvesti neteisingu keliu, jei ji netinkamai įgyvendinama. Dažna strategijos žlugimo priežastimi tampa nepakankami įgūdžiai, vieningo strategijos įgyvendinimo svarbos suvokimo stoka. Strategijos įgyvendinimas pradedamas nuo strateginio susiderinimo (turime nuspręsti kur einame, kodėl einame ir kaip einame, įtraukiame, “uždegame idėja” visą organizaciją), požiūrio ir nuostatų diegimo (darbuotojai turi tikėti kryptimi, jausti strategijos įgyvendinimo būtinumą, norėti siekti tikslų) ir vykdymo galimybių (turime turėti reikiamus įgūdžius, įvairiapusį verslo supratimą, supratimą apie įvairias funkcines verslo sritis, lyderystės ir vadovavimo įgūdžius, pardavimų valdymo patirtį). Tam kad strategijos įgyvendinimas taptų sąmoningu, turime suprasti kas yra strategija, iš ko ji susideda ir kaip ji turi būti įgyvendinama.

Sužinok daugiau!

Efektyviam strategijos įgyvendinimui reikalingas darbuotojų įsitraukimas. Pastebėta, kad įmonės greičiau pasiekia geresnių rezultatų kai jų darbuotojai įsitraukia į strategijos įgyvendinimą, supranta įmonės vadovų uždavinius, supranta dėl ko daromi pokyčiai ir turi pakankamai įgūdžių strategijai įgyvendinti.

CESIM naudoja verslo simuliacijas, su tikslu perteikti darbuotojams strateginės veiklos vykdymo ir įgyvendinimo situacijas, leidžiančias priimti įvairaus lygios sprendimus, pamatyti jų įtaką galutiniam rezultatui. Tai darome itraukdami dalyvius, leidžiame patiems priimti sprendimus, mokytis iš savo ir “konkurentų” klaidų. Ir tai darome be realios finansinės rizikos, leisdami dalyviams valdyti sumodeliuotą verslą. Susiedami simuliacijos procesą su įmonės aktualijomis, kryptimis ir projektais, pasiekiame, jog rezultate programų dalyviai labiau įsitraukia į strategijos įgyvendinimą įmonėje.